• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání KS OlK 6.10.

Zasedání proběhlo 6.10. 2012 od 14:00 v restauraci Nirvana v Olomouci.

Program

Program zasedání předsednictva

 1. příjmání členů
 2. ukončení členství
 3. plnění úkolů
 4. místní sdružení
 5. snížení příspěvků

Program zasedání fóra

 1. Pohled zpět
  1. Účast na zasedání
  2. Volby a kampaň
 2. Schválení krajského volebního programu
 3. Zprávy z orgánů a uložení úkolů
  1. Krajské předsednictvo
   1. Zprávy z jednání
   2. Zhodnocení činnost (návrh Petr Bajgar)
  2. Volební komise
   1. Kandidátka
  3. Administrativní odbor
   1. Administrativa voleb
   2. Delegace do volebních komisí
  4. Finanční odbor
   1. Přehled prostředků
  5. Mediální odbor
   1. TZ Kandidátka
  6. Personální odbor
   1. Příjmání členů
   2. Retence
  7. Technický odbor
   1. Publikace na webu
   2. Funkčnost odboru
  8. Místní sdružení
 4. Plán činnosti
  1. Kampaň
  2. Petiční služba
  3. INDECT
  4. Další činnost
 5. Různé

Usnesení

Krajské fórum schvaluje volební program pro krajské volby. S programem budeme dále pracovat a budeme jej prosazovat i v případě, že se nikam nedostaneme.

Prezence

Vojtěch Pikal, Petr Bajgar

Zápis

Zasedání předsednictva

Zahájení

14:09 - nikdo tu není až na předsedu.

Návrh programu zasedání předsednictva:
1) příjmání členů
2) ukončení členství
3) plnění úkolů
4) místní sdružení
5) snížení příspěvků

Přestávka 30 min, jestli někdo nepřijde, zatím činnost na restech.
14:40 - přichází Petr Bajgar

15:17 - tak teda začnem

15:20 - Program konsensuálně schválen

1) Přijímání členů

- Petr psal zájemcům z fóra, zatím žádná odpověď. 15:27 - Nikdo tu není, jdeme dál

2) Ukončení členství

- Petr nekontaktoval, odkládáme

3) Plnění úkolů

- ukládány příliš nejsou a rozhodně se neplní

4) místní sdružení

- dotaz jak to vypadá v Hranicích - Petr: nadějně

5) snížení příspěvků

- nemáme žádost. (VP: Není problém, lidi potřebujeme víc než peníze)

15:40 - žádost o report fungování předsednictva - odkázáno do zasedání KS

zpět k 4) místní sdružení

Ještě se vrátíme k místním sdružením
- jak to vypadá v Přerově?
Celková analýza členů
Prostějov - IIII
Jeseník - I
Hranice - I
Olomouc - IIIIII
Přerov - I

Dost lidí v Prostějově a Olomouci
Uděláme po volbách výjezdní zasedání v Prostějově.

Různé

A zítra bude v prostějově setkání po besedě.
- pozvánku (v emailu k štábu a demonstraci)
- obvolat členy z prostějova

Zakončení

16:33 - Další zasedání KP na volebním štábu za týden. 16:33 - konec zasedání předsednictva

Zasedání krajského fóra

Zahájení

16:35 - začátek zasedání krajského fóra

Návrh programu:

 1. Pohled zpět
  1. Účast na zasedání
  2. Volby a kampaň
 2. Schválení krajského volebního programu
 3. Zprávy z orgánů a uložení úkolů
  1. Krajské předsednictvo
   1. Zprávy z jednání
   2. Zhodnocení činnosti (návrh Petr Bajgar)
  2. Volební komise
   1. Kandidátka
  3. Administrativní odbor
   1. Administrativa voleb
   2. Delegace do volebních komisí
  4. Finanční odbor
   1. Přehled prostředků
  5. Mediální odbor
   1. TZ Kandidátka
  6. Personální odbor
   1. Příjmání členů
   2. Retence
  7. Technický odbor
   1. Publikace na webu
   2. Funkčnost odboru
  8. Místní sdružení
 4. Plán činnosti
  1. Kampaň
  2. Petiční služba
  3. INDECT
  4. Další činnost
 5. Různé

doplněn bod zpráva předsednictva (konsenzus)
program konsenzuálně schválen

1) Pohled zpět

Účast na zasedání
Předseda VP: Úspěšné - velká výprava, velká účast
Musí se zlepšit organizace, byly podány návrhy na úpravu JdŘ
Ustanovujeme se, je to tak.
Napsat blog? - možná
Volby a kampaň
Předseda: Nic moc, příště to musí být lepší. Máme týden, probereme v další činnosti.

2) Schválení krajského volebního programu

Volební program doplněn o jednu připomínku,
zbývající označeny jako nevypořádán.
S programem se bude dále pracovat, budeme ho prosazovat i v případě, že se nikam nedostaneme. Schvalování: 2-0-0

3) Zprávy z orgánů a uložení úkolů

Krajské předsednictvo
Zprávy z jednání
Bude setkání se SZ, plánujeme kontakt s NEZÁVISLÝMI
ProReferendum?
Zhodnocení činnost
Předseda reportuje: rozvrhy, pozvánky, něco k volbám. Holík - činnost lídra, Bartovič - nic?
Dotaz na činnost 2. místopředsedy - VP: nejsem si moc vědom.
Rezoganizace?/Odvolání? - Prostě nová volba.
Ale až po dořešení různých členství (Kosek, Šmída, Baudyš, Kačka, Magdonová, Va. Holík, zájemci(3x) ).

Volební komise
Kandidátka
VP: Podání vypadá neprofesionálně

Administrativní odbor
Administrativa voleb
proběhlo
Delegace do volebních komisí
proběhlo, velmi úspěšně, děkujeme Kačce

Finanční odbor
Přehled prostředků
Funguje - kde je?
Seznam majetku
převedeno, třeba zaevidovat
Vlajku!

Mediální odbor
TZ Kandidátka, TZ Programu, zřídit blog?

Personální odbor
Příjmání členů a Retence
Referováno na schůzi předsednictva

Technický odbor
Publikace na webu
Zaúkolován Kapounek
Funkčnost odboru ??

Místní sdružení

6) Plán činnost

Kampaň
Výlep do autobusů?
Plachta
Výlep černý - objednat? (5x) - dnes
Letáčky - balík každá
Roznos letáčků? - kdo? Vlákno, organizace
Petiční služba
V pondělí - vlákno, akci?, tisk
Další
Vyjádření k OVM, Kohovolit, ČRo (blog)
Zhodnotit kandidáty na senátora v olomouckém kraji INDECT
Vlákno, akci, pozvánku
Pomáháme plnit sliby
Shromáždit sliby
Připravit natáčení na 1. zasedání
Videoblogy členů?
Výjezdy po volbách s promítáním

7) Různé

Hru na web?

Zakončení

18:59 - ukončeno příští zasedání se domluví na štábu

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.