• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze Olomouckého fóra

Zápis ze zasedání olomouckého krajského fóra 17.11. 2013 v Olomouci.

Zasedání nebylo řádně svoláno, jen oznámeno 7.11., zasedání se uskutečnilo osobně od 16:20 do 19:50 v restauraci Študáč.

Úkoly

 • Vojtěch Pikal, Jakub Burget: Zjistit právní stav ohledně plakátovacích ploch v Olomouci.
 • Vojtěch Pikal: Zjistit skutečné počty a spotřeby letáků.
 • Vojtěch Pikal: Rozeslat depeši o zakládání místních sdružení.
 • Vojtěch Pikal: Zkoordinuje vydání stanoviska k demonstraci 13.listopadu.
 • Zpracování záznamu ze školení.
 • Příští předsednictvo: Určí termín pokusné mumble schůze.
 • Martin Švadlenka a Jakub Burget zjistí stav ohledně lázní a (ne)svobodné hudby.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Petr Bajgar
Přítomní členové krajského fóra:
Miroslav Bartovič, Vojtěch Pikal, Jakub Burget
Přítomní registrovaní příznivci krajského sdružení:
Vlastimil Holík (JmK), Martin Švadlenka (ZlK)
Přítomní hosté:
Tomáš Flidr
Činovníci:
Předsedající a Zapisovatel: Vojtěch Pikal

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 16:20 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Vojtěch Pikal.

Pořad jednání

  1. digitální rádio RomK, RNAV, PKap
 1. MS VP
  1. Přerov RNav, RStud
  2. Prostějov PKap, PLys
  3. Hranice PB
  4. Olomouc JBur
 2. Minulé akce
  1. AO VP
  2. PO PB
   1. obecně
   2. seznam členů a příznivců
  3. TO
  4. MO
   1. Výstupy z akcí
  5. VolebníO/KampaňovýO
 3. Ples VP

Pořad byl schválen konsensem.

1. Úkoly

Seznam členů v prodlení

RNav - zatím nesplněno

digitální rádio

RomK, RNAV, PKap - zatím nesplněno

transparentní obec

Grygov? RomK? Nesplněno

veřejné plakátovací plochy

VP

Úkol: Zjistit právní stav - Vojtěch Pikal, Jakub Burget

místo 14.11.

RomK Splněno pochvala

místo 21.11.

RomK zatím ještě Není!

letáky 17.11.

RomK Splněno, dobré

Petr B udělal 100ks, Roman 200ks?; zbylo 66ks

Úkol: VP zjistí skutečné počty a spotřeby letáků.

zábor 13.11.

Nesplněno - RNav

Nouzové řešení petiční stánek odvrátil udělení pokuty od PČR, ok, Děkujeme všem, co se podíleli.

2. Místní sdružení

Majetín a Brodek

Martin Šmída nepřítomen, tak nevíme

Přerov

17:00 Přichází Martin Švadlenka

Radomír Navrátil, Radim Studený + Martin Švadlenka + Petr Karlík, Tomáš Karlík, Robert Kavka?

Prostějov

Petr Kapounek, Petr Lysek + Petra Minářová

Hranice

PB dál

Olomouc

Jakub Burget

Mira Bartovič říká ne

Jakub Burget: Od 5ti má smysl, jednat místní věci

Jakub bude pokračovat v činnosti.

Jeseník

Irča Vrbová - Nemá čas na činnost; Martin Foltýn - pokračuje v činnosti vedoucího TO KS OLK; Šumperk - Antonín Baudyš

Úkol VP Rozešle depeši, zakládačku

Diskuze: činnost, činnost předsednictva, odvolávání, zadření

PB opakovaně varuje před opětovným zmrtvěním činnosti KS OlK stejně jako to mu bylo po volbě V.Magdonové a V.Pikala. Vlastimil Holík nasměřoval KS k uspěchanému odvolávání předsedy volbám podle povrchních sympatií. Ani RP neodstoupilo hned po volbách. Místopředsedové KS OlK v podstatě znemožnili po volbách potřebnou činnost a svou rezignací nahráli do té doby zcela neaktivnímu Vl.Holíkovi k osobnímu útoku na předsedu KS OlK.

3. Minulé akce

13.11. Demonstrace

Nahlášení - fail; Zkoušet materiál(megafon atp.) před donesením fail

Host: Akce proběhla v pohodě, celkově funkční + Dušan Dvořák byl skvělý (Pozval PB)

Mediální výstupy: Prima, Olomoucký deník

TZ(na web) → MO, Roman?

Úkol: VP - Koordinace vydání TZ

14.11. Školení

Úspěch

Jakub Burget: Poděkování VP

Je záznam, Úkol zpracovat

Téma: Školitelé →(odročeno) PO

17.11. Demonstrace

Úspěch. TZ? → MO

4. Orgány

AO

VP: Odvolba až 21.11.; Přihlášky se řeší.

Návrhy - MiB: prohlášení na fóru byla oficiální nominace kandidátů do RP.

PO

školitelé

Síť (návrh):

 • PB
 • VP
   • LH
  • RK?
 • MŠv?
  • Přerováky
 • MiB
  • JB
seznam členů a příznivců

PB na něm pracuje, doplněno dle webu

TO

funguje a vedoucí TO je připraven pomoci těm, kteří nemají zatím nainstalován Mumble

Mumbl schůze

PB: Volebí štáb před volbami několikrát Mumble využil. Další členové zatím neprojevili zájem

PB: doporučuji mumbl pro schůze předsednictva a případně vedoucích odborů; hlavně MO

Zvladatelnost při větším počtu účastníků tak aby jednání bylo účelné

termín: příští předsednictvo Úkol

MO

Výstupy z akcí

TZ - Mumble?

Martin Šmída - práce

MŠv - je třeba dlouhodobě posílat články, výstupy; JB: Když to posílá funkce, konkrétní kontaktní osoba, je to lepší.

VolebníO/KampaňovýO

odročeno

5. Pravidelná zasedání

Místo ještě není. Faraon? Nirvána? Kolárka? - kde nám nabídnou lepší podmínky

Vhodnější by bylo najít zasedací místo mimo hospody - kvůli nákladům

VP: Je Doodle; MŠv: Rozeslat SZ

6. Mladí Piráti

založení 30.11. v Plzni - VP pojede

7. Ples

Hudba:

Velikost: 100?

Financování:

Organizátor:

8. Rozpočet

Kdo bude řešit Kauce? Kraj/Centrum

Diskuze: Svobodná hudba

Lázně

Úkol: MŠv, JB zjistí právní situaci kolem lázní.

Švadla ve svobodné hudbě jede.

Projekty?

FSF, Svobodná hudba (materiály), Počítačová gramotnost, CryptoParties, Svobodnou obec(Zavádění)

Kapitoly pro MS? ne.

Tomáš Flidr

Out of order z Olomouce, 2 děti, rozvedený

Chce něco udělat - žádá o vstup k Pirátům na základě jednání s Petrem Bajgarem 13.11 a 17.11

Vstupuje, podává přihlášku a představuje se.

MiB: Práce? Automechanik. Zájem o zdravotnictví. Vztah zdravotnictví k alternativě. VHol: Talent? Bloger, Organizační schopnosti

Krajský účet

Není účelný, zatím nebude.

Konec 19:48

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.