• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odvolání Předsedy KS OlK

Zápis z internetového jednání o odvolání Petra Bajgara z funkce předsedy krajského sdružení Olomoucký kraj.

Zápis z jednání

Jednání svolal 15.11. předsedající Vojtěch Pikal na základě členského podnětu Vlastimila Holíka.

Pořad jednání

Pořad byl schválen konsensem.

Zápis

1. Odvolání předsedy

Vlastimil Holík přednesl úvodní slovo navrhovatele 15.11. (Již jako člen JmK a RegP OlK.)

V rozpravě dále vystoupili Michal Blaho, Roman Kümmel, Petr Bajgar jako zpravodaj, Jindřich Bártek(PO, JmK), Jakub Burget, Martin Šmída, Martin Švadlenka(ZlK), Petr Kapounek(RegP OlK), Janek Wagner(RK, Pha), Jan Hrubý(Pha), Ivan Bartoš(RP, Pha) a Radim Studený.

Návrh hlasovat věc dříve na fóru byl pro časovou tíseň předsedajícím označen jako nehlasovatelný.

Další jednání a hlasování bylo 21.11. odročeno na Volební zasedání.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.