• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • lukas_novy has no permissions

Volební program pro Mariánské lázně 2018

Participativní rozpočet

 1. Zapojení občanů do rozhodování o rozvoji své obce
  1. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Setkávání občanů na veřejných diskusích a hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.

Transparentnost

Přes tlaky na nás vyvíjené chceme zachovat maximální otevřenost radnice občanům města.

 1. Slibujeme zachovat pravidelné reporty starosty na sociálních sítích
 2. Slibujeme zachování Zpravodaje města jako informačního kanálu pro občany
 3. Přímé přenosy ze Zastupitelstva na youtube
 4. Okamžité řešení připomínek občanů vedením města
 5. Otevřené účty
 6. Otevřený rozpočet na stránkách města
Motto: Vedení města se může tvářit jako že město vede, ale ve skutečnosti je mu vedení pouze svěřeno do rukou občany a tak má každý jednotlivý občan právo se přesvědčit, co jeho zvolení zástupci dělají a proč.

Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

 1. Příprava města Mariánské Lázně na UNESCO
  1. Výstavba odstavných parkovišť na kraji města se shuttle systémem kvůli UNESCO.
  2. Zvýšení poplatků za vjezd do lázeňské zóny pro návštěvníky města. Pro obyvatele města musí být výše těchto poplatků zachována, tedy nezdražovat!
 2. Využití politického vlivu při jednání s majiteli chátrajících budov ve městě
  1. Apelovat na vlastníky, aby se o své nemovitosti starali. Případná spolupráce se stavebním odborem a udělování maximálních pokut.
 3. Spolupracovat s balneologickým institutem a podporovat jeho rozvoj
  1. Vytvořit systém hodnocení institucí nabízející lázeňskou péči pro zpřehlednění míry kvality nabízených služeb.

Školství

 1. Absolutní prioritou je zachování všech současných škol v Mariánských Lázních. Komunikace s Krajem a obhajoba zachování obchodní akademie.
 2. Podpora DSO Mariánskolázeňsko a jejich spolupráce se školními zařízeními.

Dokončení opravy radnice


Finance

 1. Maximální snaha o zachování vyrovnaných rozpočtů. Případné schodky jsou přijatelné pouze jako investiční akce! Nelze akceptovat schodkový rozpočet z důvodu mandatorních výdajů.
 2. Politická podpora změny zákona o místních poplatcích, aby město získalo další zdroje na opravy silnic a údržby parků!
 3. Zachování výše příspěvků do fondu sportu a na kulturu, včetně financování Západočeského symfonického orchestru

Investice a dotace

 1. Maximální snaha o pokrytí očekávaných výdajů pomocí investic
  1. Rekonstrukce budovy radnice, obnova vozového parku, rekonstrukce objektu LIL a Chopinova domu… atd.
 2. Objekt Taormina
 3. hledání vhodného dotačního titulu na vybudování startovacích bytů.
 4. Budování dalších oblastí pro rozvoj individuální výstavby bydlení
  1. Město jako investor bude připravovat další oblasti (zasíťování, zřizování komunikací) a poté je za zvýhodněných podmínek nabízet zájemcům o bydlení v Mariánských Lázních.
 5. Tribuna na Viktorce
  1. komunikace s ministerstvem sportu a vytipování vhodného dotačního titulu pro výstavbu tribuny v areálu Viktorie.
 6. Areál průmyslové zóny za černým mostem
  1. Nabídka pozemků města naproti Elektrometalu případným investorům za účelem podpory zaměstnanosti v Mariánských Lázních. Podmínkou bude, že se nebude jednat o podniky operující v tzv. Těžkém průmyslu, tedy činnostech se zvýšeným dopadem na kvalitu životního prostředí.
 7. Zvýšení příspěvku z rozpočtu města na opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků

Sociální oblast, zdravotnictví

 1. Řešení situace v DPS (dům s pečovatelskou službou)
  1. Vypsání nového výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky. Důvod: Ukončení projektu „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních“ ke dni 30.9.2018 - s tímto projektem nastupovala současná ředitelka pí. Hojerová do funkce.
 2. Využití areálu u nemocnicnice
  1. V současnosti probíhá studie proveditelnosti na tuto oblast - nabídka možnosti výstavby sociálních projektů případným investorům (pečovatelské domy, alzheimer centra… atd.)
 3. Zachování pohotovosti v nemocnici v Mariánských Lázní
 4. Vyjednávat s Krajem s cílem zahrnout nemocnici v M.L. do systému nemocnic KV kraje

Doprava

 1. Chceme být součástí integrovaného systému Karlovarského kraje
 2. Rozšiřování funkčnosti karty Mariánka i na další zařízení města (bazén, sportoviště, knihovna)
 3. Vyřešení obnovy vozového parku
  1. (Komunikace s ministerstvem dopravy, hledat nové dotační programy.)
 4. Spolupráce s UITP
  1. Internation Union of Public Transport - působí v 96 státech, zapojíme se do jejich programů na provoz trolejbusů.
  2. Naším cílem je vytvoření tzv. páteřní linky pro MHD a tím zefektivnění trolejbusové dopravy.
 5. Výstavba odstavných parkovišť na kraji města se shuttle systémem kvůli UNESCO
 6. Konsolidace systému parkování ve městě
  1. Vše by mělo být řešeno jednou institucí v rámci města - pod společnost Parking centrum, a.s. Přesunout také systém parkovacích automatů. Dojde k logickému provázání celého systému.

Rekonstrukce silnic a výstavba nových křižovatek

 1. Podpora výstavby kruhového objezdu u Černého mostu
 2. Rekonstrukce ulice Hlavní od křižovatky s ulicí Palackého směrem k nádraží
  1. Vybudování kruhových objezdů.
 3. Propojení ulic Husova a Chebská
 4. Vybudování parkovacích místu nemocnice
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.