• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Místní předsednictvo

Krajské volby

Podpora sdružení

Krajské dokumenty

Pirátská mapa

hmac:011ef15c11f7dab12366675074e324ee : regiony:karlovarsko:chodov:start

Zobrazit větší mapu.

hmac:d007fa8c00369e3a97207d59573a312b : regiony:karlovarsko:chodov:start

hmac:94b9ee741c006d0fcd7dd5265d8af1c7 : regiony:karlovarsko:chodov:start

hmac:55d1d27450a44d28399d5ddd7f87503b : regiony:karlovarsko:chodov:start
Krajský program Pirátů je zaměřen na úplnou transparenci úřadů, efektivní správu nemocnic a škol, zavádění svobodného software, rozvoji veřejné dopravy a zlepšení životního prostředí.
Republikový výbor schválil další 4 komponenty Pirátského programu. Konkrétně jde o komponenty svoboda informací, politické strany, právní stát a soukromí.

Rozhovor s Petrem Třešňákem, pirátským poslancem za Karlovarský kraj

Ing. Petr Třešňák je poslancem České pirátské strany za Karlovarský kraj.

Víte, jak pracuje váš poslanec? Co vlastně dělá ve sněmovně?

ASCII

Ahoj, můžeš nám rozvést trochu svou práci v poslanecké sněmovně Parlamentu?
Určitě, hlavní náplní práce poslance je tvorba legislativy a kontrola práce vlády. Na začátek vám popíšu jak sněmovna funguje. Naše práce se pohybuje v šestitýdenních cyklech.
První dva týdny jsou takzvaně jednací a v těchto týdnech se projednávají jednotlivé zákony. Ty, které jsou úplně nové, jdou do tzv. prvního čtení, kdy je představena základní idea, co by ten zákon měl řešit. U nás Pirátů je to tak třeba povinnost pro všechny subjekty s majetkovou účastí státu, nebo omezení kumulace funkcí, respektive peněz za ně. Tuto ideu představíme na plénu, a pokud se zákon nezamítne, tak pokračuje do výborů.
Výbory kopírují jednotlivá ministerstva a mají připravit stanoviska k jednotlivým zákonům, zda jsou kompatibilní s ostatními a jaké budou mít dopady na život našich občanů.
Těmto výborům je věnován další týden, a pak se znovu vrací na plénum sněmovny i se stanoviskem svého výboru, zde je pak zákon případně upraven, doplněn, rozšířen nebo zkrácen, a pak zde míří do 3. čtení, kdy je představen kompletně se všemi změnami a sněmovna k němu zaujme definitivní stanovisko, po kterém buď pokračuje směrem Senát a Prezident, anebo je zamítnut.
To zní jako hodně čtení a schůzí.
To máš pravdu. Schůze, aneb to co je přenášeno po internetu, je hlavně prostor pro jednotlivé strany, aby zaujaly stanoviska k jednotlivým zákonům veřejně před svými voliči, skutečná práce, kdy se diskutuje v užším kruhu probíhá na výborech.
Jaké výbory máš na starosti?
Já osobně jsem členem Výboru pro zdravotnictví, pak většího množství podvýborů od financování samosprávě, přes cestovní ruch až opět ke zdravotnictví. Všechny jsou vypsány na mé osobní stránce www.petrtresnak.com nebo stránce www.psp.cz.
Díky své původní profesi mohu však nejvíce odbornosti zúročit v Podvýboru pro energetiku.
Co jste projednávali v poslední době?
No, zkusím ti popsat poslední výbor zdravotnictví — lékárníci mě kontaktovali s tím, že v systému E-Receptu je chyba, tak jsem se otázal ředitelky SÚKLu, a prý vše bylo opraveno v řádu minut. Poté jsme projednávali navýšení příspěvku na péči u postižených IV. stupně; zde jsme to jako Piráti jednoznačně podpořili, a navíc předložili jsme i pozměňovací návrh pro navýšení i ve III. stupni. Dozvěděli jsme se že se i připravuje koncepce Letecké záchranné služby od roku 2020 dál; pak zákon o zdravotních prostředcích, který určuje, co vám pojišťovna může uhradit za pomůcky, zde jsme bojovali za co nejširší seznam, podpořili jsme druhý mechanický vozík, biomechanické náhrady a další. Večer jsem se pak přejel na setkání s ČLK ve Františkových Lázních, kde jsme řešili opět zdravotnictví, a druhý den opět ve sněmovně jsme započali přípravné práce na semináři – Problém mladých lékařů, kde bychom rádi zahájili diskuzi, jak usnadnit život mladým lékařům a lékařkám, aby se jim v našem zdravotnictví líbilo.
V energetice jsme naposledy diskutovali na podvýboru s ředitelem SÚRAO nad problematikou volby lokality pro úložiště radioaktivních odpadů.
Máš vůbec příležitost odpočívat?
Samozřejmě, tím motorem, který mě žene vpřed jsou moje děti a rodné město. Procházka po Mariánských Lázních vám dodá energii i na několik takových schůzí a děti jsou tím hlavním důvodem, proč investuji tolik snahy do českého zdravotnictví, rád bych, abychom jim zajistili co nejlepší život v České republice.

Piráti uklízeli Karlovarský kraj

17. 9. 2018 v Karlových Varech

Piráti v Karlovarském kraji uspořádali 15. září úklid ve 4 krajských městech. V Mariánských Lázních, Chebu, Lokti a Valči. Zapojili se tak do Celosvětového úklidového dne, kterého se Pirátská strana zúčastnila po celé České republice.

V Karlovarském kraji přišlo Pirátům pomoci kolem 40 dobrovolníků. Během soboty tak sesbírali v kraji více než půl tuny odpadu. Akce byla na všech místech v kraji spíše v komorním ruchu, v mnoha městech se bohužel nezorganizovala vůbec. Nejvíce odpadu bylo plastového, ale našly se i kuriozity jako kočárek, odhozený patník, deky či injekční stříkačky.

Loketští Piráti uklízeli od houpacího mostu směrem k amfiteátru, kde cestou potkali loketské skauty, kteří se také akce účastnili. „Přesně toto chceme jako Piráti podporovat – loketské občany a zejména děti a mládež, kteří se aktivně podílejí na péči o naše město, za což jim patří naše poděkování,“ vyjádřili se loketští Piráti.

V Chebu Piráti uklízeli Gertnerovy sady. „Akci hodnotíme velmi pozitivně, podařilo se nám vyčistit velkou část tohoto malebného Chebského zákoutí. Mj. se nám podařilo zajistit i nebezpečný materiál, který jsme poté dopravili na služebnu MP Cheb k následné likvidaci.“

V Mariánských Lázních akci zorganizoval odbor životního prostředí, uklízelo se okolí Tesca, Kauflandu a Lidlu a také i v části lesa kolem Agricoly. „O vše jsme se poctivě postarali a doufám, že prostory zůstanou čisté co nejdéle. Na jaře příští rok budeme opět pokračovat v pravidelném úklidu a doufám, že tentokrát bude účast hojnější. S pomáháním svému okolí ale nemusíte čekat jen na mimořádné akce. Stačí poctivě třídit odpad a hlavně nic nevyhazovat do přírody, kam to nepatří.“ vyjádřil se pirátský starosta Mariánských Lázní Martin Kalina na sociálních sítích.

Nejkomornější akcí byla ta ve Valči. Sešlo se zde jen 5 dobrovolníků, kteří ale nelenili a naplnili celý kontejner odpadu! „Bohužel nás bylo málo, ale uklidili jsme celý areál, který byl plný odpadu po akci Povaleč. Byl to příjemný den, který jsme všichni zakončili opékáním buřtů,“ okomentoval akci předseda místních Pirátů Jiří Metod Kassl.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, bez Vás by se tato akce nemohla nikdy uskutečnit!

Karlovarští piráti naloděni na předvolební škuner

Karlovy Vary, 2.9.

Karlovarští piráti a příznivci se v neděli sešli v hojném počtu v Loděnici pod Chebským mostem a nalodili se na pirátský krajský předvolební škuner. Odsouhlasili volební program, rozdělili si úkoly v rámci předvolební kampaně, obsadili můstek škuneru a začali přípravu na tiskovou konferenci, která se bude konat 12.9. od 11:00.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.