• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Lídr koalice pro komunální volby se setkal s občany

dolista.jpg Dne 30.9.2010 proběhlo v Českých Budějovicích setkání koalice Svobodní-Piráti s občany. Zde přinášíme přepis proslovu lídra kandidátky do městského zastupitelstva Českých Budějovic, Josefa Dolisty.

Milé dámy, vážení pánové,

srdečně vás zdravím a děkuji vám za to, že jste dnes přišli na předvolební debatu k tématu ke komunálním volbám za stranu Svobodných občanů a České pirátské strany. Tyto komunální volby, jak všichni víte, se uskuteční dne 15.-16. října 2010.

Nejprve chci poděkovat za aktivity členů těchto dvou stran, kterých nebylo málo; byly konány v osobním volném čase a také byly osobně financovány, tyto aktivity přinesly konkrétní výsledky: ví se o nás, jsme na seznamu volitelných stran v Českých Budějovicích. Dobře je to vystiženo graficky na plakátku, kde usilujeme o dobytí radnice. S moudrostí všichni členové nahlíželi na vznik naší koalice a doufáme, že se nám podaří získat několik úspěchů, které za chvíli vyjmenuji.

Děkuji ing. Ivanu Součkovi a panu ing. Petrovi Řimnáčovi, kteří mně jménem všech členů a obou stran nabídli na kandidátce první místo. Jaké důvody byly k přijetí tohoto čestného místa? Prvním důvodem byla pomoc malým stranám, které ve vědomí české společnosti chybí. Druhým důvodem bylo přitakání ke kvalitním osobnostem, které bezesporu obě strany mají. Třetím důvodem bylo získání nové zkušenosti, jakmile se objeví mé jméno na kandidátce. A skutečně setkal jsem se se lží o sobě i hysterickou nenávistí. O to více mě baví usilovat o úspěchy obou stran. A dalším důvodem je i to, že věřím, že obě strany mají budoucnost a je jen otázkou času, kdy získají důstojné postavení u české veřejnosti.

Pokud vezmeme v úvahu programy obou stran, samozřejmě se liší, jinak by to ani jinak být nemohlo, vždyť se jedná o dvě strany. Důležité ovšem je, že obě strany díky svým regionálním představitelům nalezly společný zájem a množinu možné společné spolupráce v koalici. To je velmi významné poučení, že ve spolupráci a v dialogu se může dosáhnout více úspěchů než hašteřením a nedialogičností. Vše společné je sděleno v regionálním programu, který je k dispozici. Děkuji všem těm, kdo k němu přispěli námětem, inspirací i kritickými připomínkami. Je samozřejmé, že na lokální úrovni v Českých Budějovicích nemůžeme dělat parlamentní politiku. Zde v Českých Budějovicích v zápase o místo na radnici se musíme zabývat jinou problematikou, než zápasem o realizací idejí, které máme.

Čeho jsme tedy společně jako dvě strany zatím dosáhli? Nejdříve chci připomenout, že budujeme základy, jako u stavby, kde se pracuje tvrdě, člověk je i špinavý od malty, bláta, kamení. V této situaci se nalézáme, nejsme jako jiné strany, které mají velký vliv prostřednictvím zájmu médií. Tvořit základy je ale pěkná věc, lidé se většinou radují, že stavba je zahájena. My jsme stavbu zahájili! Jsme na kandidátní listině a ví se o nás. To je velký úspěch. Velkým úspěchem je tedy i to, že máme společně odsouhlasený program. Úspěchem je i to, že máme mezi sebou mladé lidi, o které se budou strany stále více opírat ve své činnosti. Že jsou nezištní a pracovití. Pirátská strana bude především záležitostí mladých lidí. Strana svobodných určitě zaujme lidi, kteří uvažují pravicově s důrazem na svobodu, nelevicově.

Naší nevýhodou je to, že náš regionální program nevisí na internetových stránkách delší dobu. Bude nutné zkvalitnit internetové zdroje dodáváním pravidelných sdělení o tom, co se v regionu koná. Debata na toto téma a konkrétní činnost může být záležitostí po volbách.

V Českých Budějovicích mají významné postavení politické strany, které získaly množství hlasů při volbách do parlamentu – České Budějovice: ODS 11304, ČSSD 9128, TOP 09 9822, Komunistická strana Čech a Moravy 5022, Věci veřejné 5089, KDÚ ČSL 1394. Strana zelených získala 1200 hlasů, Strana svobodných občanů 494 a pirátská 359 hlasů (dohromady 853.

Nyní do komunálních voleb vstupuje strana Občané pro Budějovice. Pokud uvážíme výsledky stran při parlamentních volbách v tomto roce, silné zastoupení stran bylo jasné: ODS, TOP 09, ČSSD, Komunisté, VV. Od této doby nastala situace, kdy voliči nám mohou být příznivější, ale vstup do boje o získání radnice bude hrát nová strana či hnutí „Občané pro Budějovice“. Domnívám se, že silné strany v Č. Budějovicích jsou viditelné a mají předpoklad získat značný počet hlasů nyní v komunálních volbách. Dělnická strana sociální spravedlnosti měla v Č. Budějovicích 548 hlasů, tato strana nám také ubírá na hlasech. Pokud lidé v Č. Budějovicích budou nespokojeni s dosavadní vládou koaličních partnerů, může posílit tato Dělnická sociální strana a Komunistická strana Čech a Moravy (levice). Nebo budou voliči uvažovat jinak, dají šanci malým stranám jako jsme my, dají hlasy Straně zelených (měly 1200 hlasů). Je obtížné věštit budoucí rozhodování voličů. Pokud nám dají voliči své hlasy jako alternativu k dosavadním silám stávajících stran, bude to skutečně zázrak. Znovu připomínám, že mnoho voličů v Č. Budějovicích volí tradičně, o politické strany se příliš nezajímají a také ne o malé strany. Jsme zatím málo viditelní. To je naše nevýhoda.

Pokud sledujeme lídry velkých stran ve velkých městech, stále se témata opakují: slušnost, životní prostředí, doprava, boj s korupcí, zadluženost ČR a odpovědnost, „změníme město“ (TOP 09 v Č.B.), každý až nesmyslně slibuje. Zda tyto sliby odpovídají finančním možnostem a jsou realizovatelné, to nyní před voliči nikdo neřeší. Každá strana ve svém volebním programu může nabídnout jen „možné k uskutečnění“. Je na voličích, aby rozklíčovali, kde se jedná jen o prázdné sliby a kde o možnou realitu. Naší nevýhodou je to, že neznáme finanční možnosti radnice a její finanční projekty, který bychom prosazovali změnit. Z webových stránek radnice se mnoho nedozvíme.

Milé kolegyně a vážení kolegové,

Přijměte, prosím, toto mé krátké a stručné vystoupení jako podnět k diskuzi. Jsem přesvědčen o tom, že naše postupné krůčky dosáhnou na významu i vítězství – tj. dobytí radnice. Pokud to nebude letos, pak jsou otevřené roky další. Važme si jeden druhého, diskutujme, hledejme nová řešení a pracujme, pak dosáhneme vítězství. Děkuji vám všem ještě jednou za Vaši účast.

Na vaše dotazy budu reagovat.

Děkuji vám za pozornost.

Josef Dolista

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.