• @cen_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pracovní skupina Rovné šance

 • Vznikli jsme 22. ledna 2021 na základně široké diskuze mezi členy a příznivci v různých kanálech strany (Fórum, Zulip, FB skupiny) o nízkém zastoupení žen na čelech kandidátek do Poslanecké sněmovny 2021. Klademe si za cíl zvýšit zastoupení žen v členské základně, na kandidátkách a ve funkcích.
 • Scházíme se jednou za měsíc, vždy dle domluvy, aby termín vyhovoval většině (veřejný kalendář všech akcí RŠ) na jitsi.pirati.cz/rovnesance, zápisy zveřejňujeme na Fóru, diskutujeme na Zulipu ve veřejném kanálu Pracovní skupina Rovné šance a na Mraku máme složku. Chceš-li se zapojit, napiš nám na Fórum nebo na Zulip.
 • Nadřízený orgán: Personální odbor
 • Vize a cíle pracovní skupiny Rovné šance najdeš níže na této stránce a podrobněji také zde.

Cíle naší mise

Pirátská strana vyrostla. Stává se z ní hlavní liberální a progresivní síla v zemi s komplexním programem a ambicemi vládnout. Strana, která prosazuje i doceňuje stejnou měrou svobodu, rovnost i různorodost všech lidí. Přejeme si, aby tomu odpovídalo i zastoupení žen a mužů ve straně i ve funkcích.

Současný nepoměr mužů (77 %) a žen (23 %) v členské základně vnímáme jako překážku při naplňování záměru být největší stranou pro liberálně smýšlející voliče. Takto nevyvážený poměr může mít celou řadu nezamýšlených důsledků:

 • Nedostatečný důraz na témata, která se žen týkají ve větší míře než mužů (ať už jde např. o podporu matek samoživitelek, důraz na kvalitně zaplacenou péči, volbu místa a způsobu porodu, či boj proti domácímu násilí). Některá témata mohou být pro muže méně zřejmá (např. sexismus či přístupnost, která by měla být součástí dobrého designu od webových stránek až po podobu městské architektury).
 • Menší podporu u voliček než voličů, což je možné pozorovat na základě předchozích průzkumů.
 • Dopad na vnitrostranické prostředí, které může být vůči ženám neúmyslně nepřívětivé.

Proto zakládáme skupinu Rovné šance, jejímž hlavním posláním je podporovat Českou pirátskou stranu v její snaze být přístavem pro všechny svobodomyslné obyvatelky a obyvatele Česka bez rozdílu.

Naším prvním velkým cílem je zvýšit počet žen, ideálně abychom do roku 2026 dosáhli alespoň 40% zastoupení žen ve straně, na kandidátkách a ve funkcích.

 1. Myšlenková mapa, Markéta Jedličková

Za tím účelem budeme:

 • Hledat a uplatňovat vhodné nástroje, např. průběžný sběr a vyhodnocování dat, pořádání vzdělávacích workshopů a přednášek, interní vyhodnocování programových i marketingových výstupů a další.
 • Usilovat o průběžné zlepšování vnitřní kultury a atmosféry, aby byla respektující a příjemná pro všechny.
 • Odstraňovat viditelné i neviditelné bariéry pro vstup žen do strany a do funkcí.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

tým:
Rovné šance
typ:
celostátní, ostatní
účel:
Klade si za cíl zvýšit zastoupení žen v členské základně, na kandidátkách a ve funkcích.

Na tuto stránku odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/rovnesance/start.txt · Poslední úprava: 04.09.2023 08:54 autor: vojtech.pikal