• @cen_koord has edit permissions
  • @cen_po has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozhlédněte se po lodi!

Čemu všemu se lze u Pirátů věnovat, co se jde naučit nového? S kým se můžete setkat?

Níže uvádíme základní pirátské myšlenky, které spojují celé pirátské hnutí. Již od založení podporujeme sdílení informací, otevřenou a svobodnou společnost a zdůrazňujeme podporu svobody jedince.

Pirátské základní kameny

Kontrola moci a mocných

Občan má právo vědět, jak hospodaří jím volení zástupci s veřejnými penězi vybranými z daní nás všech. Hájíme registr smluv.

Zjednodušení státu pomocí technologií

Úřady mají být kompletně dostupné online. Zavedeme daňovou správu s přátelským helpdeskem a call centrem jako v bance. Daně a odvody se mají platit na jediném místě. Obíhat mají data, ne lidé po úřadech.

Obrana svobody

Prosazujeme svobodný přístup občanů k informacím i svobodu projevu a právo na soukromí. Podporujeme demokracii a zapojení lidí do rozhodování. Bojujeme proti cenzuře, omezování svobody a potlačování lidských práv. Více svobody, méně buzerace!

Ochranu občanů před šikanou

Živnostníci a e-shopy jsou pronásledováni státem, zatímco ročně z Česka plynou stovky miliard do daňových rájů. Dlužníci s více exekucemi čelí bezvýchodné situaci, když jejich dluhy narůstají díky poplatkům za každou exekuci zvlášť.

Technické systémy strany

Web

Internet je naše moře! Najdete zde všechny základní informace, aktuality z Poslanecké sněmovny i novinky z regionů. Chybět nemůže ani politický program.

Fórum

Diskusní fórum je základní veřejná komunikační platforma Pirátů, kde se do diskuse může zapojit každý, kdo má zájem. A to jak z řad členů, ale i příznivců strany či odborné i laické veřejnosti.

Wiki

Pirátská wikipedie tvoří encyklopedii znalostí, jednotlivé odbory strany zde mají své nástěnky s postupy a návody z oblastí, které spravují.

Redmine

Systém pro sledování úkolů, kde je možno sledovat vnitrostranické požadavky na řešení stejně jako např. programové priority řešené v Poslanecké sněmovně.

Výkonné složky

Média

Zpracovat věcná témata a následně je prezentovat v pochopitelné podobě, toť úkol, který u Pirátů plní Mediální odbor. Připravuje tiskové zprávy, zajišťuje komunikaci aktuálních témat, vysvětluje informace, které kolují v médiích. Dbá na jednotný vizuální styl Pirátů dle grafického manuálu.

Piráti

O Piráty na palubě se stará personální odbor. Zajišťováním školení a organizací společných akcí se snaží o to, aby se každý u Pirátů cítil dobře.

Komunikaci s veřejností i členy řeší Koordinátoři krajských sdružení.

Zahraničí

Vznikli jsme jako celosvětové hnutí. S ostatními pirátskými stranami komunikuje náš zahraniční odbor. Sdílíme know-how dovnitř i ven, překládáme zajímavé zahraniční články či pirátské výstupy a podílíme se na fungování zastřešujících organizací, Evropské pirátské strany a Pirátské internacionály.

Technika

Piráti, to jsou samozřejmě i počítače, weby a technologie. O provoz technických systémů se stará technický odbor, a to od správy vlastních serverů, až po aktualizaci a úpravy používaných aplikací. Prosazuje rovněž „best-practice“ v podobě standardu pro aplikace.

Administrativa

I když elektronická, administrativa se nevyhýbá ani Pirátům. Registrace nových členů podle stranických předpisů, příprava smluv, vedení jednání na stranickém fóru nebo proplácení financí v rámci transparentního hospodaření, to vše jsou úkoly pro administrativní nebo finanční odbor.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.