• @cen_koord has edit permissions
 • @cen_po has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozhlédněte se po lodi!

Tato stránka Ti odpoví na následující otázky:
 • Jak Piráti fungují?
 • Proč Pirátům vlastně pomáhat?
 • Čemu všemu se lze u Pirátů věnovat?
 • Co se jde u Pirátů naučit nového?
 • S kým se můžete setkat?

Jak fungujeme?

Níže uvádíme základní pirátské myšlenky, které spojují celé pirátské hnutí. Již od založení podporujeme sdílení informací, otevřenou a svobodnou společnost a zdůrazňujeme podporu svobody jedince.

Pirátská strana stojí na třech základních pilířích:

 1. Hejno (my všichni)
 2. Volení představitelé (jádro organizace)
 3. Přímá demokracie

Rozvedené piliře najdeš zde.

Pirátské základní kameny & program:

 1. Kontrola moci a mocných
 2. Zjednodušení státu pomocí technologií
 3. Ochranu občanů před šikanou
 4. Obranu svobody

Co se za těmito body skrývá, najdeš na našem webu, kde se také dozvíš, jak jsou dále rozpracovány v dlouhodobém programu.

Proč pomáhat Pirátům?

 1. Tvoje pomoc je pro nás důležitá!
 2. Společně měníme svět.

Jaké výhody má pirátský dobrovolník?

Kde se s Piráty můžeš potkat?

 1. Na akcích pořádaných Piráty,
 2. Na osobní schůzce s koordinátorem krajského sdružení.

S čím Piráti pracují?

Web

Kvalitní web je v dnešní době základ! Najdeš zde všechny základní informace o Pirátech, aktuality z Poslanecké sněmovny i novinky z regionů. Chybět nemůže ani politický program, ale také třeba pirátský kalendář.

Fórum

Diskusní fórum je základní komunikační platforma Pirátů, do které se může zapojit každý, kdo má zájem. A to jak z řad členů, příznivců strany či odborné i laické veřejnosti. Když chceme tranparentní stát, musíme začít u sebe. Pravidla a návody najdeš zde. Jak s forem pracovat v rámci kraje najdeš v tomto návodu nebo v e-learningovém kurzu Orientace na Fóru.

Wiki

Pirátská wikipedie tvoří interní encyklopedii znalostí a lidí, jednotlivé odbory strany zde mají své nástěnky s postupy a návody z oblastí, které spravují.

Aktuálně se pracuje na jejím zpřehlednění a aktualizaci.

Nalodění

Jednotné místo pro registraci všech Pirátů. Technicky se jendá o samoobslužný portál, jehož prostřednictvím pracuje personální odbor a jeho krajští koordinátoři s lidmi ve straně. Každý člen, příznivec a zájemce o stranické informace a pirátské dění se musí nejprve nalodit. Jak na to Ti poradí právě koordinátor Tvého kraje.

Redmine

Systém pro sledování úkolů, kde je možno sledovat vnitrostranické požadavky na řešení, stejně jako např. programové priority řešené v Poslanecké sněmovně. Bližší informace najdeš zde a pro snažší orientaci můžeš také mrknout na video návod tady.

Piroplácení

Systém určený k evidenci hospodaření a schvalování rozpočtů, záměrů a žádostí o proplacení. Systém je v souladu se zásadou tranpsarence veřejný a nalezneš ho zde. S prací v Piroplácení Tě seznámí stručný návod a nebo jeho obsáhlejší verze.

Mrak

Mrak je Pirátské cloudové úložiště tedy bezpečné místo pro ukládání, prohlížení a práci s dokumenty. Co vše dalšího mrak umí se dozvíš v uživatelské příručce.

Zulip

Zulip je platforma pro přímý a skupinový chat formou místností a kanálů členěných do témat. Komunikace je zde tedy přehledná a snáze dohledatelná. Jak na Zulip se dozvíš zde.

Lidé

Aplikace Lidé slouží jako pirátský adresář a pomalu tak nahrazuje medailonky na pirátské wiki. Mimo jiné slouží k ověření registrovaných příznivců. Jak s aplikací pracovat se dozvíš zde.

Jitsi

Jitsi je nástroj pro videokonference, který umožňuje kromě přenosu videa a hlasu také přenášet obsah plochy nebo vybraného okna na zařízeních účastníků. V krátkých video návodech - zde - zjistíš, jak na jitsi v mobilu nebo na webu. Pokud budete používat Jitsi přes web pak jedině přes Firefox či Chromium/Chrom.

Helios

Hlasování, která jsou u nás tolik důležitá, je možné provádět přes naše forum a nebo přes hlasovací systém Helios. Jak Helios v jednotlivých rolích ovládnout, zjistíš TADY.

Github

Pro úpravy a vývoj webu používáme open-source verzovací nástroj github.

Na Githubu funguje např. náš registr smluv, ve kterém najdete všechny naše zásadní smlouvy a nebo naše evidence kontaktů a schůzek.

ComiMD

Umožňuje skupinám osob společné vytváření dokumentů ve formátu Markdown a jejich sdílení. CodiMD je modernější alternativa padu, který Piráti používali v minulosti. Návod zatím není, kdo by potřeboval poradit. Může se obrátit na personální odbor.

Jak Piráti pracují?

Jedná se o přehled výkonných složek Pirátů. O práci v pirátských týmech se dozvíš v posádkách.
:!: A předně nezapomínej na to, že největší hybnou silou Pirátů je každý Pirát sám o sobě. Společná vize a cíle nás sjednocují, ale je to práce každého jednotlivce, která nás posouvá dopředu a mění svět k lepšímu…:!:
Pokud se chces zapojit i ty, tak NEVÁHEJ, čekáme na Tebe!

Média

Zpracovat věcná témata a následně je prezentovat v pochopitelné podobě, toť úkol, který u Pirátů plní Mediální odbor. Připravuje tiskové zprávy, zajišťuje komunikaci aktuálních témat, vysvětluje informace, které kolují v médiích a dbá na jednotný vizuální styl Pirátů dle grafického manuálu.

Personalistika

O Piráty na palubě se stará personální odbor. Zajišťuje školení a organizaci společných akcí, rozvoj Pirátů a jejich komunity obecně. Jednoduše se snaží o to, aby se každý u Pirátů cítil dobře a měl ve straně možnosti růstu.

Komunikaci s veřejností i členy řeší Koordinátoři krajských sdružení.

Zahraničí

Vznikli jsme jako celosvětové hnutí. S ostatními pirátskými stranami komunikuje náš zahraniční odbor. Sdílíme know-how dovnitř i ven, překládáme zajímavé zahraniční články či pirátské výstupy a podílíme se na fungování zastřešujících organizací, Evropské pirátské strany a Pirátské internacionály.

Technika

Piráti, to jsou samozřejmě i počítače, weby a technologie. O provoz technických systémů se stará technický odbor, a to od správy vlastních serverů, až po aktualizaci a úpravy používaných aplikací. Prosazuje rovněž „best-practice“ v podobě standardu pro aplikace.

Administrativa

I když elektronická, tak se administrativa nevyhýbá ani Pirátům. Registrace nových členů podle stranických předpisů, příprava smluv, vedení jednání na stranickém fóru nebo proplácení financí v rámci transparentního hospodaření, to vše jsou úkoly pro administrativní odbor a finanční tým.

Kancelář strany

Finanční tým se stará například o fundraising a patří pod kancelář strany. Obecně se jedná o platformu určenou k výkonu exekutivy ve straně. Koho výčet činností zajímá blíže, nechť neváhá a nahlédne do organizačního řádu.

Pokud se potřebuješ spojit s některou z našich výkonných složek, nejjednoduší způsob je použití PODATELNY, kterou najdeš v REDMINE.

Struktura strany

Organizační struktura Pirátské strany je definována ve stanovách a dalších předpisech

Nejvyšším orgánem je Celostátní fórum (CF) - souhrn všech členů Pirátské strany, kteří mají právo posledního slova a přímé volby a odvolávání všech představitelů vnitrostranických orgánů. To odpovídá modelu (polo)přímé demokracie, která ve straně funguje.

Celou stranu řídí strategicky Republikový výbor (RV) a operativně Republikové předsednictvo (RP), které má k ruce odbory, které spravují záležitosti jako technické systémy, administrativu, mediální prezentaci nebo zahraniční vztahy.

Revizními orgány jsou Kontrolní komise (KK) a Rozhodčí komise (RK).

Krajskou obdobou celostátního fóra je Krajské fórum (KF), které je nejvyšším orgánem v daném kraji. V místním sdružení pak funguje Místní fórum (MF).

V krajích nás řídí předsednictva krajských sdružení (PKS) popřípadě na lokální úrovni předsednictva místních sdružení (PMS). Tito reprezentují výkonnou moc.

Do všech orgánů můžeš jako člen Pirátů kandidovat. Pro zařazení do volby musíš získat buď nominaci od krajského sdružení nebo skupiny členů. Do kontrolní či rozhodčí komise však můžeš kandidovat i jako registrovaný příznivec. Hlas příznivce v komisích je ale jen poradní.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Personální odbor
osoba:
marcela_sroubkova
adresát:
Nováčci
tag:
struktura, pruvodce
stav:
dokončený
aktualizace:
13.05.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

Toto je jeden z mnoha návodů.

21.02.2020 16:46 · vojtech.pikal
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/paluby.txt · Poslední úprava: 01.03.2023 11:43 autor: vojtech.pikal