• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jak řešit náročné situace s druhými?

Je normální, že v rámci fungování skupiny lidí vznikají konflikty, nedorozumění a další situace, kterým je dobré věnovat pozornost. Na následujících řádcích ti proto nabízíme návod, jak při řešení situací postupovat, a popis nástrojů, které mohou pomoci.

Jak při řešení postupovat?

1) Komunikuj s danou osobou

 • První volbou by měla být přímá a důvěrná komunikace s osobou nebo osobami, které se daná věc týká.
 • Často se stává, že právě nedostatek komunikace způsobuje problémy. Komunikace však také bývá nejefektivnější cestou k deeskalaci situace.
 • Zkusme dotyčné osobě napsat, zavolat nebo navrhnout osobní setkání.

2) Oslov vedoucí/ho týmu nebo sdružení

 • Pokud není možné situaci vyřešit pouze mezi jejími účastníky, zkus oslovit vedoucí/ho týmu, pod který daná záležitost spadá. Může se jednat o předsedu sdružení, vedoucí RT nebo vedoucí odboru.
 • Tato osoba by primárně měla pomoci smírnému řešení.

3) Využij systém ombudsmanky

 • Můžeš oslovit dobrovolníky - Vrby, koordinátorku prevence nebo ombudsmanku.
 • Pokud chceš, můžeš zůstat i v anonymitě.
 • Všichni v systému dodržují důvěrnost a jsou tu pro tebe i pokud potřebuješ pomoci s citlivými záležitostmi (obtěžování apod), které nejsou vhodné řešit přímo s danou osobou.
 • Více informací najdeš na respekt.pirati.cz.

4) Eskaluj věc ke Kontrolní komisi

 • Pokud byly porušeny předpisy strany a chceš, aby ve věci bylo oficiálně rozhodnuto, můžeš jít cestou Kontrolní - Rozhodčí komise.
 • Předtím ale prosím zvaž, jestli nemůžeš využít některou z dříve uvedených možností.
 • Současně i Kontrolní komise by se v první řadě měla snažit o smír mezi účastníky.

Jaké nástroje mohou pomoci?

Následující nástroje nám pomáhají pracovat na vztahové kultuře ve straně. Jejich využití můžeš iniciovat ty, nebo ti je může navrhnout jiná osoba, třeba vedoucí Personálního odboru nebo ombudsmanka.

Mediace

 • Mediace je užitečná pro vedení konstruktivnímu rozhovoru v případě konfliktu.
 • Zúčastnění mohou pomocí mediace hledat řešení jejich situace.
 • V jiných případech zase mediace slouží jako bezpečný prostor, kde se lidé mohou bavit o náročných tématech, vyříkat si, co se stalo, nebo si nasdílet, jak určitou situaci vnímají.
 • Zajímá tě více informací? Najdeš je tady.

Supervize

 • Týmová supervize slouží k podpoře a rozvoji efektivity týmů v pracovním prostředí.
 • Cílem je poskytnout týmu strukturovaný prostor, ve kterém mohou členky a členové reflektovat svou práci, vyjádřit své pocity a myšlenky, identifikovat příležitosti pro zlepšení a společně hledat řešení pro vzniklé problémy.

Individuální podpora

 • Individuální podpůrný rozhovor poskytuje prostor pro reflexi, vyjádření pocitů a myšlenek a získání podpory při řešení určité situace.
 • Cílem je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se jedinec může otevřeněji vyjádřit a lépe porozumět svým vlastním potřebám a cílům, případně naplánovat další kroky v rámci řešení své situace.
 • Pokud máš zájem o individuální podporu, můžeš využít sítě našich peer dobrovolníků - Vrb nebo KoPrů.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Personální odbor
adresát:
kdokoliv
stav:
aktuální
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/navody/konflikty.txt · Poslední úprava: 20.02.2024 12:50 autor: jana.kolarikova