• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Mediace

Co je to mediace?

 • Mediace je dobrovolné řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora
 • Mediátor je nestranná osoba, která pomáhá stranám ve vzájemné komunikaci
 • Mediátor umožňuje stranám vidět pohled druhé strany, vyjádřit své názory a potřeby ohledně konfliktu, ve kterém se strany nacházejí
 • Mediace probíhá v diskrétním prostředí a nabízí konstruktivní řešení s ohledem na budoucnost
 • V procesu mediace strany mohou uzavřít dohodu, jejíž obsah zcela závisí na vůli stran

Mediace je vhodná, když:

 • Názorový konflikt přerostl v konflikt osobní
 • Neshody vážně narušují nebo znemožňují spolupráci
 • Nedaří se situaci uklidnit interními procesy (jednání orgánů, eskalace k nadřízeným orgánům)
 • Strany konfliktu nemají důvěru v nestranné interní řešení
 • Do konfliktu jsou vtahovány další osoby

Kdy má mediace smysl?

 • Strany při vzájemné komunikaci prožívají psychické či emocionální napětí, přestaly hledat společné zájmy nebo mezi sebou již vystavěly komunikační zeď
 • Strany jsou konfliktem vyčerpány a unaveny
 • Konflikt je pro samotné strany již nečitelný, strany už jej nedokáží samy zpracovat, převládají negativní emoce, strany se točí v bludném kruhu
 • Komunikace spočívá především ve vzájemném obviňování
 • Strany jsou ve vzájemném vztahu - jsou do jisté míry závislé na vyřešení sporu – situace předpokládá vzájemné vztahy/komunikaci do budoucna
 • Stranám záleží na výsledku
 • Strany se zúčastní mediace dobrovolně a vyhradí si čas na mediační sezení

Mediace není vhodná, když:

 • Strany spolu absolutně odmítají komunikovat; některá strana nemá vůli se dohodnout, má kategorické požadavky – není zde prostor pro jednání
 • Jedna ze stran se projevuje agresivně nebo je zde výrazně nevyrovnaná mocenská pozice
 • V případě absolutní pasivity jedné ze stran, která se chce úplně vzdát svých práv a potřeb
 • Jedná se o politickou (názorovou, programovou) otázku

Předtím, než požádáte o mediaci, je vhodné si vyhodnotit:

 • Stojí obě strany o mediaci a absolvují ji dobrovolně?
 • Snažili jste se problém řešit interními procesy?
 • Jedná se o případ vhodný k mediaci?
 • Jedná se o osobní nebo politický spor?

Co předchází mediaci?

 • Snaha o řešení konfliktu v rámci orgánu nebo prostřednictvím nadřízeného orgánu
 • Rozhodnutí orgánu nebo nadřízeného orgánu o žádosti o mediaci a o financování
 • Souhlas pověřené osoby z PO s žádostí o mediaci

Kolik bude mediace stát?

 • Podle konkrétního mediátora 1.000 - 2.500 Kč za hodinu sezení
 • 50% platí objednatel (MS, KS), 50% z rozpočtu republikového předsednictva (RP max 10.000 Kč)
 • Časový rozsah typicky od 2-3 hodin výš

Praktické řešení/ jak na to:

Pokud máš zájem o mediaci, oslov své krajské předsednictvo:

 • Vysvětli mu, v čem vidíš problém
 • Pobav se s nimi o tom, zda ti nemohou pomoci
 • Požádej o příspěvek na mediaci
 • Dejte dohromady skupinu, která se bude (dobrovolně) účastnit mediace
 • Požádejte Personální odbor o součinnost
 • Vyplň/te dotazník, který vám zašleme

Pokud by s tím byl jakýkoliv problém, oslov na přímo Personální odbor.

 • Personální odbor se ti ozve nejpozději do týdne
 • Proběhne tzv. “Předmediační setkání”, kde probereme situaci a další postup
 • Odsouhlasíme si s protistranou, že do mediace vstupuje dobrovolně
 • Společně vyberete nejvhodnějšího mediátora s ohledem na povahu problému
 • Mediace ideálně skončí vzájemnou (ideálně písemnou) dohodou.

Co se může pokazit?

 1. Nevyhovuje osoba mediátora (nesedli jste si)- Kontaktujte Personální odbor, vysvětlete mu, v čem mediátor nevyhovuje a my se vám pokusíme zajistit jiného, více vyhovujícího
 2. Není možné se dohodnout s protistranou- Mediace je také o schopnosti kompromisu. Pokud není vůle se dohodnout na jakémkoliv způsobu spolufungování, mediace vám v tom nepomůže. Do mediace tedy vstupujeme s tím, že se dohodnout chceme.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Personální odbor
osoba:
marcela_sroubkova
adresát:
Členové odborů, místní předsednictva
tag:
mediace
stav:
aktuální
aktualizace:
20.05.2020

Toto je jeden z mnoha návodů.

21.02.2020 16:46 · vojtech.pikal
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/navody/mediace.txt · Poslední úprava: 23.03.2021 16:36 autor: vojtech.pikal