• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Týmová supervize

Co je to supervize?

 • Týmová supervize je dlouhodobý strukturovaný proces, během něhož mají členové pracovního kolektivu (týmu) možnost otevřeně hovořit o své práci a o problémech a situacích, které s ní souvisejí.
 • Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat, mapovat a reflektovat vlastní práci a vztahy, společně nacházet nová řešení problematických situací.
 • Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její efektivity a kvality a v neposlední řadě předcházení profesnímu vyhoření.
 • Supervize pomáhá supervidovaným vyrovnat se s pracovním stresem a poskytuje obranu proti syndromu vyhoření, zajišťuje reflexi a zpracování emočních a vztahových aspektů, rozvoj osobnosti, posilování autonomie a sebevědomí.
 • Supervize by měla také hrát roli při naplňování etických pravidel a měla by přispívat ke zkvalitnění práce jednotlivých zaměstnanců i celé organizace.

Funkce supervize:

 • Podpůrná - psychická podpora pracovníků; být uznáván a mít oporu jako pracovník i člověk
 • Vzdělávací - ovlivňuje osobní rozvoj zaměstnance a umožňuje mu získat sebereflexi na vlastní práci prostřednictvím diskuse se supervizorem a ostatními účastníky týmu.
 • Řídící – zajistit zvyšování kvality práce, lépe plánovat a využívat osobní a odborné zdroje

Kdo je to tedy supervizor?

 • Supervizor je převážně nezávislý externí odborník, který poskytuje supervidovaným podporu při uvolnění negativních emocí a stresu, které je zasahuje při plnění si pracovních povinností.
 • Vztah supervizora a supervidovaného se vyznačuje vzájemnou důvěrou a předáváním podnětů. Supervizor poskytuje supervidovanému rady a podporu ke konkrétním problémům, se kterými se supervidovaný potkává ve své každodenní práci.
 • Mezi významné vlastnosti supervizora patří komunikační dovednosti, znalosti psychologie a práce s lidmi, pedagogické dovednosti, umění komunikace s dospělými, schopnost naslouchat, být upřímný, důvěryhodný a v každém případě dodržovat diskrétnost informací o daném zařízení, skupině, týmu, jednotlivci. Supervizor ručí supervidovaným za bezpečný, důvěrný a spolehlivý průběh supervize.

Předtím, než požádáte o supervizi, je vhodné si vyhodnotit:

 • S jakým týmem by měl supervizor pracovat?
 • Jedná se o tým, který se pravidelně setkává?
 • Není tým příliš široký?

Co předchází supervizi?

 • Diskuze a intervize (= komunikace různých témat, sdílení, vzájemná podpora
 • Rozhodnutí orgánu nebo nadřízeného orgánu o žádosti o supervizi a o financování

Kolik bude supervize stát?

 • Podle konkrétního supervizora 1.000 - 2.000 Kč za hodinu supervize
 • 100% platí objednatel (MS, KS)
 • Časový rozsah typicky od 1-2 hodiny/sezení jednou za 4-8 týdnů

Praktické řešení/ jak na to:

 • Určete si tým, kterého by se měla supervize týkat
 • Schvalte si potřebné výdaje z vašeho rozpočtu
 • Ozvěte se personálnímu odboru s prosbou o supervizi
 • Přidělíme vám supervizora, se kterým se domluvíte, jak často a za jakých podmínek bude supervize probíhat
 • Po čase vyhodnoťte přínos supervize pro váš tým

Co se může pokazit?

* Nevyhovuje vám osoba supervizora (nesedli jste si) To se může stát. Kontaktujte Personální odbor, vysvětlete mu, v čem supervizor nevyhovuje a my se vám pokusíme zajistit jiného, více vyhovujícího

Motto:

Supervize - je jako chodit s odpadkovým košem. Děláte-li to pravidelně, pomůže to celému týmu. Neděláte-li to, odpadky se hromadí a po čase mohou začít mírně zapáchat. Pokud neděláte ani intervizi (pravidelný pokec, neformální vztahy), z koše páchne nesnesitelně. Pravidelný úklid svědčí domácnosti i vztahům.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Personální odbor
osoba:
Marcela Šroubková
adresát:
Členové odborů, místní předsednictva
tag:
supervize
stav:
aktuální
aktualizace:
20.05.2020

Toto je jeden z mnoha návodů.

21.02.2020 16:46 · vojtech.pikal
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/navody/supervize.txt · Poslední úprava: 23.03.2021 16:36 autor: vojtech.pikal