• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jaroslav Kucera 2010/02/02 21:46

Bod 4. Přímá demokracie a decentralizace moci

ČPS považuje za nutné využít prvků přímé demokracie jako způsobu přiblížení správy věcí veřejných občanům.

Za nejdůležitější prvky přímé demokracie považujeme především:

  1. Chceme uzákonit závazné obecné referendum podle upraveného švýcarského modelu včetně práva vetovat rozhodnutí svých poslanců a zastupitelů.
  2. Přímou volbu vysokých státních úředníků a manažerů na vysokých pozicích (prezidenta republiky, ředitele ČT, ČRo, NKÚ, ÚOHS, nejvyššího státního zástupce apod.). Kandidáti musí předem prokázat odbornou způsobilost pro působení v příslušné funkci.
  3. Úpravu pravomocí představitelů samosprávy (hejtmanů, starostů), tak aby byla umožněna jejich přímá volba občany.
  4. Snížení hranice volitelnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na polovinu současného stavu, tedy 2,5%.
  5. Omezení poslaneckého mandátu na dvě volební období v řadě. Poslanec by ve volbách následujících přímo po jeho druhém období nesměl kandidovat.
  6. Ministerská funkce není slučitelná s poslaneckým mandátem a tento přechází na náhradníka určeného kandidátkou.

ČPS požaduje odvolatelnost všech veřejných představitelů volených občany v přímé volbě. V případě přijetí zákona o obecném referendu je senát zbytečný a budeme usilovat o jeho zrušení.

Jako naplnění požadavku ČPS na existenci malého, efektivního a výkonného státu požadujeme maximální přesun pravomocí na místní úroveň.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.