• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Konstruktivní vyslovení nedůvěry

Konstruktivní vyslovení nedůvěry je postup, při kterém musí být odvolání spojeno se jmenováním nebo volbou nástupce. Používá se například v Základním zákoně Spolkové republiky Německo:

…Společný výbor1) může vyslovit spolkovému kancléři nedůvěru pouze tím, že dvoutřetinovou většinou svých členů zvolí jeho nástupce. —Čl. 115h(2) GG

Institut vyslovení konstruktivního vyslovení nedůvěry obsahuje v oslabené podobě i jednací řád celostátního fóra České pirátské strany:

Odvolání orgánu strany bez pověření výkonem funkce orgánu osobou nebo několika osobami, které budou jednat společně, nemá platnosti. —§29(6) JdŘ

Protože celostátní fórum se musí řídit zákony České republiky, především musí fungovat podle stanov registrovaných ministerstvem, zajišťuje tato klauzule, že nelze odvolat celý orgán (nikoliv jen člena) najednou, aniž by byl výkonem pověřen někdo jiný. Tím předcházejí stanovy narušení dělby moci, kdyby byla odvolána najednou např. celá rozhodčí komise, která musí existovat podle zákona o politických stranách.

1) Společný výbor tvoří zástupci ze Spolkového sněmu a spolkové rady. V současné době má 48 členů. Analogickou instituci zahrnovala československá ústava z roku 1920.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.