• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Přezkum rozh. KP MSK vůči předpisům o vzniku MS

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 9/2013
účastníci:
robert_adamek, Jaroslav Němec, Krajské sdružení Moravskoslezského kraje
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2013-01-23
skončeno:
2014-04-06
stav:
odloženo
oblast:
oblastní sdružení

Přijato oznámení člena krajského sdružení Moravskoslezského kraje Roberta Adámka. Komise zjišťuje možné pochybení ve způsobu založení MS. Kontrolní komise k věci založila poradní vlákno.

V závěrečné zprávě zpravodaj dospěl k právnímu názoru:

Je záležitostí krajského fóra, aby v rámci samosprávy schválilo právní úpravu pro změnu hranic místního sdružení, která nyní není vnitřními předpisy republikového výboru ani administrativního odboru upravena, aby tuto změnu v jednotlivém případě schválilo nebo jí pověřilo příslušné krajské předsednictvo. Bez takového pověření není krajské předsednictvo oprávněno měnit hranice existujícího sdružení, neboť tuto jeho pravomoc žádný předpis nestanoví.

Nicméně v daném konkrétním případě vada během řízení zanikla, neboť dosavadní sdružení bylo krajským fórem zrušeno, platnost napadeného rozhodnutí byla tedy zhojena. Kontrolní komisi nezbylo než konstatovat:

Zjištěné závěry neodůvodňují, aby kontrolní komise podávala v této věci stížnost ve veřejném zájmu. Proto oznámení odkládá.

Mimochodem tutéž záležitost zkoumala rozhodčí komise v předběžné otázce, kde ovšem dosud nedospěla k odpovědi.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.