• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Okamžik, od něhož se počítá rezignace

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 6/2014
účastníci:
Radek Holodňák, Michaela Schwarzová
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2014-04-08
skončeno:
2014-04-10
stav:
odloženo
oblast:
rezignace

Přijato oznámení člena krajského sdružení Ústecký kraj Radka Holodňáka. Zpravodaj v závěrečné zprávě zdůvodnil následující právní větu:

Na zánik funkce se podle stanov přiměřeně použijí ustanovení o zániku členství. Při rezignaci dochází k zániku členství či funkce okamžikem vzetí na vědomí příslušnou osobou nebo orgánem.

Kontrolní komise proto neshledala důvod k podání stížnosti ve veřejném zájmu:

Kontrolní komise konstatuje, že zjištěné závěry neodůvodňují, aby kontrolní komise podávala v této věci stížnost ve veřejném zájmu. Proto oznámení odkládá.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.