• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Cenzura na fóru ČPS a porušení stanov

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 3/2010
účastníci:
jiri_vontroba, Administrativní odbor
zpravodaj kontrolní komise:
vaclav_malek
podáno:
2010-12-25
skončeno:
2014-04-08
stav:
odloženo
oblast:
moderace

Vyšetřováním se zjišťuje případné porušení předpisů strany ze strany AO. Případně zdali nižší předpisy strany, hlavně StAO. a Pravidla fóra nejsou v konfliktu se Stanovami. V tomto ohledu bylo podáno oznámení. Předchozí komisí byla svolána porada a nově zde.

1. Usnesení

1. Jakub Michálek ve věci postupoval v souladu s StAO a Pravidly na internetovém fóru, byť zbytečně nekompromisně a konfliktně. Toto jednání komise klasifikovala jako nepatrně závažné (dle §14 - 1c StKK). Z tohoto důvodu kontrolní komise nebude věc předávat k dalšímu řízení, ale pouze upozorňuje Jakuba Michálka na nutnost rozvahy při takové činnosti.

2. Ve věci případného konfliktu StAO a Pravidel na internetovém fóru s příslušnými a v podání citovanými ustanoveními Stanov ČPS (zejména čl. 2 - a, b a čl. 7 - b) se kontrolní komise usnesla, že (s přihlédnutím k odpovědi rozhodčí komise) by měl StAO upřednostnit princip svobody slova před ostatními principy. Kontrolní komise má za to, že účastí v diskuzi mimo Podpalubí se uživatel fóra dobrovolně podvoluje jisté formě regulace, která může v extrémních případech dosahovat až omezování svobody slova.

Proto věc klasifikuje jako vysoce závažnou (dle §14 - 3 StKK) a předává ji k dalšímu řízení rozhodčí komisi. Kontrolní komise v průběhu řízení přednese rozhodčí komisi vlastní návrhy na řešení této věci.

2. usnesení

doplnění a odložení věci: Statut administrativního odboru není v rozporu se stanovami, jelikož stanovy připouští mimo jiné omezení práv člena vnitřním předpisem. Kontrolní komise dodává, že statut administrativního odboru zakládá orgánům strany pravomoci, při jejichž zneužití může dojít k porušením principů svobody slova a dalších principů, která s přihlédnutím k výkladu rozhodčí komise (viz. předchozí usnesení kontrolní komise) mohou být v rozporu se stanovami. Proto každý případ musí být posuzován zvlášť podle použitelných pravidel fóra (která je nutné také posuzovat podle toho zda tyto základní principy samy o sobě neporušují) a podle situace a místa u kterého k moderaci došlo.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/3_2010.txt · Poslední úprava: 08.04.2014 15:52 autor: Vaclav Malek