• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zastupování při delegaci do okrskové volební komise

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 36/2012
účastníci:
Patrik Doležal, Administrativní odbor, Krajské sdružení Jihomoravský kraj
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2012-12-17
skončeno:
2014-03-17
stav:
odloženo
oblast:
zastupování

Komise přijala oznámení na postup Patrika Doležala ohledně porušení rozhodnutí administrativního odboru. K prošetření komise založila poradní vlákno. Po marné výzvě k doplnění kontrolní komise oznámení odložila:

Kontrolní komise odložila oznámení, neboť nic nenasvědčuje skutečnostem, pro které by bylo třeba podat stížnost ve veřejném zájmu. Administrativní odbor skutkové okolnosti porušení předpisů netvrdil a dokonce sám navrhl, aby bylo podání odloženo, což lze považovat za faktické zpětvzetí podání.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.