• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Spěšnost hlasování o výdaji z krajského rozpočtu

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 26/2013
účastníci:
Michal Wagner, Krajské sdružení Jihomoravský kraj
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2013-07-31
skončeno:
2013-12-24
stav:
odloženo
oblast:
hospodaření

Přijata stížnost člena krajského sdružení Jihomoravského kraje Michala Wagnera. Zpravodaj požádal o vyjádření odpůrce a v závěrečné zprávě dospěl k následujícímu:

Kontrolní komise považuje předmětné rozhodnutí krajského předsednictva Jihomoravský kraj za platné a bezvadné. I kdyby bylo vadné, jeho vada by nezakládala neplatnost, neboť odstranění vady by nemělo vliv na výsledek. Tak jako tak kontrolní komise neshledává důvod k podání stížnosti ve veřejném zájmu.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.