• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Přezdívky ve vnitrostranických volbách

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 22/2013
účastníci:
Michael Polák, Administrativní odbor
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2013-06-11
skončeno:
2014-04-06
stav:
odloženo
oblast:
nominace

Přijato oznámení člena krajského sdružení Praha Michaela Poláka. Kontrolní komise založila poradní vlákno. Kontrolní komise věc prověřila a v závěrečné zprávě konstatovala následující:

Lze shrnout, že není možné, aby do volené funkce kandidoval někdo anonymně či pseudonymně, ani se nic takového neprokázalo. Člen Jan Hrubý již vystupuje na internetovém fóru pod svým jménem, tedy ani u něj nic takového nehrozí v budoucnu, ani do žádné funkce nebyl zvolen. Kontrolní komise konstatuje, že zjištěné závěry neodůvodňují, aby kontrolní komise podávala v této věci stížnost ve veřejném zájmu. Proto oznámení odkládá.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.