• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Milenecký spor na internetovém fóru

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 18/2013
účastníci:
Michal Wagner, Petra Vavrouchová
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2013-05-19
skončeno:
2013-12-10
stav:
odloženo
oblast:
moderace, ochrana osobnosti

Stěžovatel Michal Wagner se obrátil na kontrolní komisi se stížností na svoji expřítelkyni kvůli pomluvám na internetovém fóru. Kontrolní komise k věci svolala poradu. Zpravodaj kontrolní komise k věci vydal následující závěr:

Kontrolní komise tak může shrnout, že administrativní odbor (resp. příslušný moderátor) přijal odpovídající kroky a vyřešil ty osobní útoky, který jsou zjevně nepřípustné, odpovídajícím způsobem a není třeba, aby kontrolní komise věc dále řešila, neboť náprava byla zjednána a uložení disciplinárních kompetencí za urážení členů je v kompetenci administrativního odboru. Kontrolní komise nezjistila, že by na stranických systémech probíhaly takové útoky proti stěžovateli dlouhodobě a byl by důvodný požadavek nápravy dlouhodobým omezením práv člena v rozhodčím řízení. Naopak kontrolní komise zjistila, že způsob, kterým členové jednají se stěžovatelem je velmi podobný tomu, kterým on jedná s členy, což podstatně oslabuje naléhavost podání.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.