• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Žádost o prošetření přijetí člena

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 17/2013
účastníci:
petr_kopac, jan_hruby, Krajské sdružení Praha
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2013-06-02
skončeno:
2013-12-10
stav:
odloženo
oblast:
přijímání členů

Na kontrolní komisi se obrátil Petr Kopač s žádostí o prošetření přijetí člena Jana Hrubého, zneplatnění jeho přijetí a odvolání krajského předsednictva. Kontrolní komise se k věci nejprve poradila a přijala následující usnesení:

Krajské předsednictvo Praha dosud nevzalo na vědomí rezignaci 2 svých členů, proto jsou pro přijetí potřeba 3 hlasy. Jelikož pro přijetí byly pouze 2, tak je přijetí neplatné.

Dále podání vyšetřoval zpravodaj, který v závěrečné zprávě neshledal důvod pro podání stížnosti ve veřejném zájmu, čímž bylo podání odloženo:

Lze tedy shrnout, že na základě veřejně známých skutečností je zřejmé, že akt přijetí byl pro nedostatečný počet schvalujících členů nicotný, přičemž krajské předsednictvo, které mezitím rezignovalo, zjednalo nápravu a jeho nicotnost vyslovilo. Kontrolní komise konstatuje, že zjištěné závěry neodůvodňují, aby kontrolní komise podávala v této věci stížnost ve veřejném zájmu, neboť náprava je dostačující a stěžovatel byl v obou bodech uspokojen.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/17_2013.txt · Poslední úprava: 06.04.2014 21:49 autor: Jakub Michalek