• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Napadení procedurálních hlasování CF

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 17/2012
účastníci:
Bc. Marcel Kolaja, Administrativní odbor
zpravodaj kontrolní komise:
vaclav_malek
podáno:
2012-05-25
skončeno:
2014-04-08
stav:
odloženo
oblast:
hlasování

Marcel Kolaja podal oznámení na neplatnost procedurálních hlasování CF. Komise za účelem prošetření založila poradní vlákno.

Podle platných předpisů řídil průběh hlasování předsedající a vycházel přitom z konsensu přítomných. Rozhodující pro stížnost ve veřejném zájmu je, zda se stěžovatel pokusil odstranit problém smírně, např. námitkou. V tomto případě námitka nebyla podána a stížnost by tak byla nepřijatelná. Je třeba přisvědčit názoru, že předsedající v takových (podle nového jednacího řádu již značně okrajových) případech musí způsob hlasování oznámit předem, jinak je možná účelová manipulace s výsledky hlasování. Vzhledem ke stáří podání a absenci námitky ve správný čas však tato vada podle názoru kontrolní komise nemůže vést k zneplatnění navazujících rozhodnutí. Z rozboru provedeného kontrolní komisí navíc vyplývá, že pouze jedno z procedurálních hlasování by se muselo opakovat, kdyby byla vznesena námitka.

V případě ostatních hlasování doporučuji případně podat samostatné nové podání.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/17_2012.txt · Poslední úprava: 08.04.2014 16:09 autor: Vaclav Malek