• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Platba serverhosting Lori

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 9/2015
číslo:
9
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva - provizorium
záměr:
Platba serverhosting Lori
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Spoje.net s.r.o.
účet:
2800061687/2010
vs:
2015010449
ss:
1491
částka:
-847.00
doklad:
Proforma
Faktura
podáno:
2015-01-09
proplaceno:
2015-01-09
účtováno:
5180002-321

Poznámka žadatele: Po schválení rozpočtu bude položka převedena do rozpočtu TO.


Poznámky Finančního odboru: Doklad je zatím pouze zálohová faktura, po zaplacení nám bude dodán doklad. Fimra informována o tom, že nám fakturu vystavila na špatnou adresu. Ve finálním dokladu bude adresa již opravena. LC

Přeúčtováno zde https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_40_2015 a https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_41_2015

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.