• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Náhrada nákladů řízení RK

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 953/2016
číslo:
953
rok:
2016
složka:
Rozhodčí komise
hospodář:
Bc. František Navrkal
položka:
Provozní výdaje RK
zdroj:
volné peníze
druh:
@@Druh výdaje@@
záměr:
Nález 2584
název:
Náhrada nákladů řízení RK
příjemce:
strana
účet:
0000000000/0000
částka:
-0.00
doklad:
interní převod
podáno:
2017-02-12
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5350
rest:
-1

Poznámka žadatele: pár: https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_246_2016


Poznámky Finančního odboru: Neprovedený převod v rámci jedné organizační složky nemá vliv na výsledek a je tedy stornován.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.