• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

usnesení Městského soudu v Praze ze dne 09.10.2012 č. j. 2 Nc 1111/2012 - 13

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 90/2014
číslo:
90
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
michal_havranek
položka:
Soudní spory
záměr:
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 09.10.2012 č. j. 2 Nc 1111/2012 - 13
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Obvodní soud pro Prahu 3
účet:
3762-524031/0710
vs:
2412001613
částka:
-30000.00
doklad:
Doklad
podáno:
2014-05-01
proplaceno:
2014-05-02
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/pokuta-a-uhrazeni-nakladu-t23035.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.