• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Právní asistence

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 909/2016
číslo:
909
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Jihomoravský kraj
hospodář:
Róbert Čuma
položka:
Rezerva PKS - veřejné
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Záměr pořízení právní asistence ve věci otevřeného zadávání
název:
Právní asistence
příjemce:
Frank Bold advokáti, s.r.o.
účet:
2100053299/2010
vs:
0102017
ks:
0308
částka:
-5000.00
doklad:
0102017.pdf
podáno:
2017-01-12
proplaceno:
2017-02-02
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-jihomoravsky-kraj-f305/zamer-porizeni-pravni-asistence-ve-veci-otevreneho-zadavani-t35508.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.