• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

STORNO 2016: Cestovné kontaktní kampaň

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 904/2016
číslo:
904
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Ústecký kraj
hospodář:
Bc. František Navrkal
položka:
Volební kampaň pro krajské volby
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Volební kampaň pro krajské volby
název:
STORNO 2016: Cestovné kontaktní kampaň
příjemce:
Lukáš Blažej
účet:
1370639017/3030
částka:
-0.00
doklad:
prehled.xlsx doklady.zip 201610071353.pdf
podáno:
2017-01-11
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/4911
usnesení:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-rady-koalice-f834/hlasovani-c-11-schvaleni-vydaju-t35266.html
rest:
-1

Poznámka žadatele: Kontext pro rýpaly - jde o jediný výdaj, který si v rámci kampaně nechávám proplácet, vše ostatní jsem nesl sám (cca 15 - 20 tisíc).


Poznámky Finančního odboru: Nová žádost: https://wiki.pirati.cz/fo/vydaje/fo_1482_2017

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.