• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení proformy - nákup soundsystému pro ÚsK

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 88/2014
číslo:
88
složka:
Krajské sdružení Ústecký kraj
hospodář:
michal_havranek
položka:
nákup vybavení
záměr:
Proplacení proformy - nákup soundsystému pro ÚsK
účel:
volné peníze
příjemce:
LIMAL (CZ) s.r.o.
účet:
2441946001/5500
vs:
10281497
částka:
-5449.00
doklad:
Proforma
Faktura
podáno:
2014-04-29
proplaceno:
2014-04-30
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-ustecky-kraj-f407/https-forum-pirati-cz-krajske-forum-ustecky-kraj-f407-zadost-o-nakup-mobilniho-pa-systemu-t22761-html-p305175-t22874.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.