• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Materiál na stavbu pirátské lodi

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 851/2017
číslo:
851
rok:
2017
název:
Materiál na stavbu pirátské lodi
složka:
Volební tým
položka:
Volební výdaje
hospodář:
Pavel Šrámek
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/7565
záměr:
Materiál na stavbu pirátské lodi
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Martin Ptáček
účet:
1448398023/0800
částka:
-1557.00
doklad:
u_čtenky_za_material_na_pira_tskou_loď_plzeň_12.9.2017.pdf
podáno:
2017-09-12
proplaceno:
2017-10-26

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.