• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Výlep Profit 26.9.-10.10. - OpO

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 805/2014
číslo:
805
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Výdaje na volby - Občané pro Olomouc
záměr:
Výlep volebních plakátů na plakátové plochy 29.9. - 12.10.
účel:
volné peníze
příjemce:
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
účet:
8010-0909113883/0300
vs:
2391140183
ks:
0558
částka:
-5420.80
doklad:
vylep_olomouc.pdf
proplaceno:
2014-09-12

Poznámka žadatele:

profit-zaplacena.pdf


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.