• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Příkazní smlouva - doplatek

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 778/2014
číslo:
778
složka:
Technický odbor
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Práce a údržba technických systémů
záměr:
Příkazní smlouva - doplatek
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Tobias Esner
účet:
107-2698430297/0100
částka:
-1500.00
doklad:
Smlouva
podáno:
2015-01-19
proplaceno:
2015-01-20

Poznámka žadatele: konverze ze žádosti 14/2015, jelikož se jedná o dodatečné proplácení z loňského roku. DUZP je 30/11/2014


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.