• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

tisk knihy dle PARO

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 775/2014
číslo:
775
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Vydání knihy Swarmwise
záměr:
tisk knihy dle PARO
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Tribun EU s.r.o.
účet:
2400143202/2010
vs:
1411901
ks:
0308
částka:
-12600.00
doklad:
tiskarna_faktura.pdf
podáno:
2015-01-12
proplaceno:
2015-01-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post377109.html#p377109

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.