• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Platba za tisk Transparency report od Amelia Andersdotter

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 770/2014
číslo:
770
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva
záměr:
Platba za tisk Transparency report od Amelia Andersdotter
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Bário s.r.o.
účet:
132879395/0300
vs:
1400266
ks:
0308
částka:
-15000.00
doklad:
scan0098.pdf
podáno:
2015-01-08
proplaceno:
2015-01-09
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-schvaleni-vydaju-transparency-report-a-andersdot-t23269-10.html?hilit=andersdotter

Poznámka žadatele: Jedná se o zapomenutou fakturu pro Ceny Tisku za tisk Transparency reportu A. Andersdotter před eurovolbami.

Společnost již dříve připomínala zdlouhavé praktiky při proplácení od PP CZ.

Společnost, která tisk provedla se jmenuje Bário, a jejich provozovna je pod názvem cenytisku.cz. Toto není chyba: http://www.cenytisku.cz/obchodni-podminky/


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.