• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zálohová faktura na placený roznos novin

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 748/2017
číslo:
748
rok:
2017
název:
Zálohová faktura na placený roznos novin
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
položka:
Volební výdaje
hospodář:
Pavel Šrámek
souhlas:
https://forum.pirati.cz/plzensky-kraj-f89/zamer-proplaceni-roznosu-novin-t37509.html
záměr:
Pořádání celostátního fora
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-plzensky-kraj-f415/hlasovani-placeny-roznos-novin-t37520.html
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Česká distribuční a.s., ič: 26791692
účet:
209512656/0300
vs:
4710393
částka:
-54813.00
doklad:
ks_plk_za_lohova_faktura_na_placeny_roznos_novin.pdf odberatelska_faktura_polozkova_-_1715232.pdf
podáno:
2017-08-31
proplaceno:
2017-08-31

Poznámka žadatele: Zde Daňový doklad: https://wiki.pirati.cz/_media/fo/vydaje/odberatelska_faktura_polozkova_-_1715232.pdf


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.