• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Platba poštovného

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 721/2014
číslo:
721
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva
záměr:
Platba poštovného
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Česká pošta s.p.
účet:
100393657/0300
vs:
5190191044
částka:
-225.00
doklad:
fa_posta.pdf
podáno:
2014-12-18
proplaceno:
2014-12-19

Poznámka žadatele: Zaslání sim, platba za obyčejný dopis, přeposílání darovacích smluv a dalších dokumentů vedoucímu FO z Prahy


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.