• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pronájem místa pro pořádání Pirateconu

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 720/2014
číslo:
720
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva
záměr:
Pronájem místa pro pořádání Pirateconu
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Hub s.r.o.
účet:
2133390339/0800
vs:
460002843
částka:
-14520.00
doklad:
hub-460002843.pdf
podáno:
2014-12-18
proplaceno:
2014-12-19
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-1053-2014-mumble-jednani-25-11-t27343.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.