• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Doména piratecon.eu

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 717/2014
číslo:
717
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Mgr. Mikuláš Peksa
položka:
Provozní výdaje
záměr:
Doména piratecon.eu
účel:
volné peníze
příjemce:
Alexandr Mansurov
účet:
1087637024/0300
částka:
-180.00
doklad:
Faktura
Prohlášení
podáno:
2014-12-16
proplaceno:
2014-12-18
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/zadost-o-proplaceni-fo-717-2014-t27604.html#p371492

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Vrátilo se kvůli chybnému kódu banky. Zaúčtováno do příjmů ZO a znovu proplaceno.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.