• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení cesty a fotografických prací Valeč a Výsluní

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 696/2014
číslo:
696
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva
záměr:
Proplacení cesty a fotografických prací Valeč a Výsluní
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Josef Němec
účet:
670100-2200792582/6210
vs:
42014
částka:
-2333.00
doklad:
Faktura
podáno:
2014-12-02
proplaceno:
2015-01-09
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-696-2014-t27443.html
rest:
rok 2015

Poznámka žadatele: Jedná se o proplacení cesty na fotografování do Valeče a Výsluní. Faktura je vypočtena jako náklady, které Josef Němec vynaložil na cestu svým vozem z Plzně do Valeče a poté do Výsluní.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.