• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

vlajky pro kraje

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 612/2014
číslo:
612
složka:
Jihočeský kraj
hospodář:
Mgr. Václav Urban
položka:
Vzdělávací a informační akce, participativní rozpočet a poplatky státu
záměr:
vlajky pro kraje
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy
účet:
0000000000/0000
částka:
-4548.00
doklad:
interní převod jčk
podáno:
2014-11-18
proplaceno:
2014-11-19
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-jihocesky-kraj-f304/schvaleni-vydaje-nakup-vlajek-t27224.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Do rozpočtu Pha FO 613/2014

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.