• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

vlajky pro kraje

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 610/2014
číslo:
610
složka:
Krajské sdružení Pardubický kraj
hospodář:
PhDr. Jiří Stuna
položka:
Rezerva předsednictva
záměr:
vlajky pro kraje
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy
účet:
0000000000/0000
částka:
-2653.00
doklad:
interní převod PaK
podáno:
2014-11-18
proplaceno:
2014-11-19
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-pardubicky-kraj-f414/schvaleni-vydaje-nakup-vlajek-t27223.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Do rozpočtu Pha FO 611/2014

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.