• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení tisku Zpravodaj Lomnice (2)

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 598/2015
číslo:
598
složka:
Místní sdružení Lomnice
hospodář:
Ondřej Kotas
položka:
Činnost MS Lomnice
záměr:
https://forum.pirati.cz/podatelna-pks-a-mo-jihomoravsky-kraj-f735/zpravodaj-ms-lomnice-t31556.html
účel:
volné peníze
příjemce:
Madair s.r.o.
účet:
2301181369/0800
vs:
150100097
ks:
0308
částka:
-2000.00
doklad:
faktura_lomnice.pdf
podáno:
2016-01-13
proplaceno:
2016-01-14
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-pks-a-mo-jihomoravsky-kraj-f735/noviny-ms-lomnice-souhlas-s-vydajem-nad-5-tisic-t31601.html

Poznámka žadatele: Proplatit společně s https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_597_2015


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.