• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Úhrada pronájmu virtuálních serverů

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 575/2014
číslo:
575
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rozšíření sítě TOR o nové exit node servery
záměr:
Úhrada pronájmu virtuálních serverů
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
WEDOS Internet, a.s.
účet:
0000313787/2010
vs:
1939149174
ks:
0308
částka:
-20399.00
doklad:
Výzva
Faktura
Daňový doklad
podáno:
2014-11-03
proplaceno:
2014-11-30
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post368219.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.