• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Platba za VPS hosting Wedos

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 55/2015
číslo:
55
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Provozní výdaje RP
záměr:
Platba za VPS hosting Wedos
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Wedos Internet a.s.
účet:
313787/2010
vs:
3315004124
částka:
-1556.00
doklad:
Proforma
Faktura
podáno:
2015-02-20
proplaceno:
2015-02-21
účtováno:
5180002-321

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.