• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • Lukas.Novy má oprávnění číst
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst

volební analytik - srážková Daň

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 538/2014
číslo:
538
složka:
Právní stát
hospodář:
martin_madej
položka:
Analýza a příprava podkladů - ZHMP
záměr:
volební analytik - srážková Daň
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Finanční úřad Praha
účet:
7720-77628031/0710
vs:
71339698
ks:
1148
částka:
-639.00
doklad:
Smlouva
podáno:
2014-10-26
proplaceno:
2014-10-27
souhlas:
https://forum.pirati.cz/pravni-stat-f545/souhlas-s-proplacenim-paro-t26906.html

Poznámka žadatele: jedná se o srážkovou dan za měsíc srpen 44 kč, září 450 kč a říjen 145kč


Poznámky Finančního odboru: Přeúčtováno z KS Praha do PaRo. Viz https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_537_2014

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.