• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

volební analytik

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 537/2014
číslo:
537
složka:
Právní stát
hospodář:
martin_madej
položka:
Analýza a příprava podkladů - ZHMP
záměr:
volební analytik
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Adam Zábranský
účet:
2300205373/2010
částka:
-3620.00
doklad:
Smlouva
podáno:
2014-10-26
proplaceno:
2014-10-27
souhlas:
https://forum.pirati.cz/pravni-stat-f545/souhlas-s-proplacenim-paro-t26906.html

Poznámka žadatele: Jedná se o odměnau za měsíc srpen 247,- září 2550,- říjen 823,- (vš v čistém po stržení srážkové daně z příjmu 15% https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_538_2014 )


Poznámky Finančního odboru: Přeúčtováno z KS Praha do PaRo.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.