• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

proplacení projektu Paro Port Dziupla

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 534/2014
číslo:
534
složka:
Rovnoprávnost
hospodář:
Vladislav Tobias Esner
položka:
Port Dziupla - podpora multikulturního soužití
záměr:
proplacení projektu Paro Port Dziupla
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Judita Molinská
účet:
184889667/0600
částka:
-6242.21
doklad:
Paragon
Doklady
lepidlo.jpg
Plakáty
podáno:
2014-10-25
proplaceno:
2014-10-27
souhlas:
https://forum.pirati.cz/participativni-rozpocet-f687/port-dziupla-podpora-multikulturniho-souziti-t25450.html#p361599

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.