• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Distribuce Pirátských listů - Rychnovsko

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 524/2014
číslo:
524
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48
záměr:
Distribuce Pirátských listů - Rychnovsko
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
Česká pošta, s.p.
účet:
0134204869/0300
vs:
5105706224
ks:
0308
částka:
-12021.40
doklad:
roznos_rychnov1.pdf
podáno:
2014-10-23
proplaceno:
2014-10-24
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-kralovehradecky-kraj-f308/distribuce-novin-rychnovsko-t26230.html

Poznámka žadatele: Z účtu 2100643125 / 2010.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.