• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • Lukas.Novy má oprávnění číst
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst

Billboard

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 444/2014
číslo:
444
složka:
Krajské sdružení Jihomoravský kraj
hospodář:
Róbert Čuma
položka:
propagace, pořádání akcí
záměr:
billboard
účel:
volné peníze
příjemce:
Žít Brno
účet:
2400634319/2010
vs:
20140003
částka:
-5143.00
doklad:
billcervinkova.pdf
podáno:
2014-10-07
proplaceno:
2014-10-08
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-jihomoravsky-kraj-f305/komunalky-brno-piratsky-billboard-t26320.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.