• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Tisk letáků

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 427/2017
číslo:
427
rok:
2017
název:
Tisk letáků
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
položka:
Provozní výdaje
hospodář:
Petr Kapounek
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/6793
záměr:
Beseda v Lošticích
usnesení:
https://forum.pirati.cz/olomoucky-kraj-f80/lostice-t36879.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Jakub Nepejchal
účet:
1453630018/3030
částka:
-553.00
doklad:
doklad-tisk.pdf
podáno:
2017-06-26
proplaceno:
2017-07-01

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.