• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Platba serverhosting Lori

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 41/2015
číslo:
41
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva - provizorium
záměr:
Platba serverhosting Lori
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Spoje.net s.r.o.
účet:
2800061687/2010
vs:
2015010449
ss:
1491
částka:
847.00
doklad:
spoje_faktura_2015010449.pdf
podáno:
2015-02-12
proplaceno:
2015-02-12

Poznámka žadatele: Doklad je zatím pouze zálohová faktura, po zaplacení nám bude dodán doklad. Fimra informována o tom, že nám fakturu vystavila na špatnou adresu. Ve finálním dokladu bude adresa již opravena. LC


Poznámky Finančního odboru: Přeúčtování viz https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_9_2015 a https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_40_2015

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.